Lauwersregeling

logo

Lauwersregeling

 • Wat is het?

  De gemeenteraden hebben met ingang van 1 januari 2012 de Verordening Lauwersregeling vastgesteld. Op grond van deze verordening kunnen huishoudens met een laag inkomen een tegemoetkoming krijgen voor kosten van maatschappelijke participatie.

  Met maatschappelijke participatie bedoelen we: zoveel mogelijk in groepsverband meedoen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten.

  U kunt hierbij onder andere denken aan de volgende zaken:

  • Lidmaatschap van een sport- of toneelvereniging: denk aan de contributie, maar bijvoorbeeld ook aan sportkleding om de sport te kunnen beoefenen;
  • Bijkomende schoolkosten, bijvoorbeeld voor het Sinterklaasfeest of de verjaardag van meester of juf;
  • De bijdrage aan de peuterspeelzaal;
  • Het abonnement van de bibliotheek, speelotheek en sport- en speluitleen;
  • Muzieklessen en het huren van een muziekinstrument;
  • Zwembadbezoek (inclusief zwemlessen);
  • Museumbezoek;
  • Volgen van hobbycursussen;
  • enzovoorts....
 • Hoe werkt het?

  Wanneer kom ik in aanmerking?

  U hebt een laag inkomen als uw inkomen per maand lager is dan 110% van de bijstandsnorm die op u van toepassing is. U vindt deze bedragen op het aanvraagformulier. In bijzondere situaties kan een andere norm van toepassing zijn. U kunt hierbij denken aan de situatie van inwoning.

  Hoe hoog is de tegemoetkoming?

  De hoogte van de totale tegemoetkoming is afhankelijk van uw leefsituatie. Voor een kind in het huishouden dat jonger is dan 4 jaar  en voor een persoon van 18 jaar of ouder ontvangt u €109,- per persoon. Als u ouder bent dat de pensioengerechtigde leeftijd ontvangt u €211,-.

  Voor de kosten van uw kinderen van 4 tot 18 jaar kunt u een beroep op Stichting Leergeld Friesland Oost. Aanvragen kan via de website www.kindpakket.nl

 • Wat moet ik doen?

  Om de lauwersregeling aan te vragen dient u een minimaformulier in te vullen. Deze vindt u onder het tabblad documenten. 

 • Documenten

Contactgegevens

DDFK-gemeenten
Postbus 13, 9290 AA, Kollum
Tel: 0519-298888
WhatsApp: 06 12 08 30 46
Email: info@ddfk.nl

Telefonische bereikbaarheid
maandag t/m donderdag:
           08.30 – 16.30 uur
vrijdag: 08.30 – 12.00 uur